Smart  tipli Sayğacların istismara verilməsi və ödənişi

 DİQQƏT

Bütün qaz cihazlarının tam söndürəndən sonra:

1. Bütün qaz cihazlarının sönülü olmasına əmin olun (əmr düyməsi sönülü vəziyyətdə olmalıdır)

2. İstifadəçi təlimatına müvafiq olaraq sayğacın işləməsini təmin edin.

3. İstehsalçı tərəfindən tələb edilən təhlükəsizlik təlimatlarına  müvafiq olaraq bütün qaz cihazları söndürüldükdən sonra ən azı 3 dəqiqə və yaxud 180 saniyə gözləyin.

 

1.  Smart ödənişi nə deməkdir

• Sizin eviniz smartkartlı qaz sayğacı ilə təchiz edilmişdir. Bu təlimatın növbəti səhifələrində sayğac üzrə aparılacaq əməliyyatlar əks olunmuşdur.

• Sizin mənzilə quraşdırılmış smart tipli sayğac yalnız yerli Qaz İstismar Sahəsi tərəfindən verilmiş Smart Kart vasitəsi ilə işləyir.

• Smart tipli sayğac, Sizin qaz istehlakınızı gündəlik olaraq asanlıqla şəxsən nəzarət etməyə imkan verir.

 

2. Sayğac üzərində mövcud olan düymələr

 

 

 

 

•  Boz düymə:    İstehlak olunan qazın həcmi haqqında məlumat  
 
 
 
  

 

 

  •  Mavi düymə:    Əməliyyat hərəkəti, klapan açılışı, kredit həcmindən istifadə

 3. Sayğac üzərində mövcud olan ekranda ən vacib məlumatları əldə etmək mümkündür

   Bütün informasiyaları əldə etmək üçün kartınızı sayğaca daxil edin:

               Qalan həcm:

 

               Saat:

               Tarix:

 

                Yüklənmiş tam həcm:

                Bu məlumat istifadə olunmur:

               İstifadə olunmuş qazın ümumi həcmi:

 

 

                Bu məlumat istifadə olunmur:

               Bu məlumat istifadə olunmur:

 

                                       

                Kredit həcmi:

 
                     

QEYD:

Digər məlumatlar sayğac üzərində qeyd edilmişdir.Müəyyən vaxtdan sonra, LCD monitor sönür.

Boz düyməni basmaqla məlumat yenidən ekranda göstərləcəkdir.

 light-logo