Qazı necə əldə etmək olar?

 

Siz, kartınıza ödəniş məntəqələrində pulu mədaxil edənə qədər smart sayğacına daxil etməlisiniz. 

1) Siz istənilən ödəniş məntəqələrinin birinə yaxınlaşmalısınız.

2) Siz istifadə etmək istədiyiniz qədər karta pul mədaxil edə bilərsiniz.

 

3) Mədaxil etdiyiniz pulun müqabilində kartınıza müvafiq qaz həcmi yüklənəcəkdir.

 

4) Smart kartınıza pul mədaxil olduqdan sonra yüklənən qazın həcmi avtomatik olaraq sayğacın ekranında əks olunacaqdır.

   

 

 İstifadəsi dayandırılmış sayğacln yenidən istifadəyə qoşulması

 

                      1. Bütün qaz cihazlarının sönülü vəziyyətdə olmasına əmin olun. 
 
 
                       

                     2.  Smart kartı sayğaca daxil edin, LCD ekranı işıqlanacaqdır.
 
 
                     

                     3.  Əgər kart etibarsızdırsa, onda sayğac onu qəbul etməyəckdir.
 
 
                    

                  4.  Sayğac smart kartda həcmi göstərir və ondan sonra 2  dəfə siqnal edir. Siz  kartı                                               götürməmişdən əvvəl 2 dəfə siqnalı gözləməlisiniz.

 

                     

 

                     5. Həcm sizin kartınızdan sayğaca avtomatik olaraq yüklənilir. Həcm “bağlanmış-klapan”                                          simvolu ilə ekranda əks edilir

 

                        

  

                      6.Minimum 5 saniyə ərzində, mavi düyməni basın. Klapan açılır. Qaz cihazlarının sönmüş                                      vəziyyətdə olması şərti ilə sayğac 3 dəqiqə ərzində sızma olub-olmaması faktını müəyyən                                     edir. (Qalan saniyələr ekranda göstərilir).

 

                       

 

                    7.   3 dəqiqədən sonra, klapan tamamilə açılır və ondan sonra  mənzil  qaz  ilə  təchiz olunur.                                  Qeyri-düzgün istifadə zamanı, <>  yazısı ekranda əks edilir və sayğac klapanları açılmır.

 

                     

 

 

 

 

light-logo